Vooronderzoek

Als je tijdens de behandeling onder narcose gaat, krijg je altijd eerst een vooronderzoek. Het vooronderzoek wordt uitgevoerd door een anesthesioloog en een kinderarts.
Bij een eerder bezoek aan de polikliniek heb je een witte envelop meegekregen met een vragenformulier. Neem dit ingevulde vragenformulier mee naar het vooronderzoek.

Via Bureau opname krijgt je een telefonische of schriftelijke oproep voor het vooronderzoek en de operatie. Het vooronderzoek vindt meestal één à twee weken voor de operatie plaats.

Wat gebeurt er tijdens het vooronderzoek?

Tijdens het vooronderzoek word je gewogen, gemeten en lichamelijk onderzocht. De kinderarts bespreekt met jou en je ouder(s) het vragenformulier. Als je medicijnen gebruikt, overleg dan met de kinderarts of je die medicijnen vóór de dagbehandeling mag gebruiken. De anesthesioloog beoordeelt of je gezondheid de behandeling onder narcose toelaat. Ook bespreekt de anesthesioloog hoe je de narcose krijgt en vraagt daar toestemming voor aan je ouders en als je 12 jaar of ouder bent ook aan jou. Uiteraard is er ruimte voor het stellen van vragen.

Soms wordt er tijdens het vooronderzoek op het laboratorium een bloedonderzoek gedaan. Als je twee dagen na het vooronderzoek geen bericht van het ziekenhuis krijgt, is de uitslag van het onderzoek goed.

Contact

Algemeen
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Spoedplein