Bureau opname

Een dagbehandeling in het Juliana Kinderziekenhuis betekent dat je op de afgesproken dag naar het ziekenhuis komt en na behandeling diezelfde dag weer naar huis mag. De planning van de dagbehandeling wordt geregeld door Bureau opname.

Weet je het tijdstip van opname niet zeker? Laat een van je ouders dan contact opnemen met de opnameverpleegkundige van Bureau opname. Dat kan de werkdag vóór de dagbehandeling tussen 14.00 en 15.00 uur.

Laat verder contact opnemen met Bureau opname als je:

  • Niet nuchter bent op de dag van de behandeling (zie belangrijke informatie bij een operatie). In dit geval kan de operatie niet doorgaan.
  • Voor de behandeling of operatie ziek bent, spuugt, koorts of diarree hebt of in contact bent geweest met kinderziektes.

Bereikbaarheid

Maandag - vrijdag: 8.00 - 15.30 uur via telefoonnummer: (070) 210 7368.
Buiten deze tijden kan contact worden opgenomen met de Spoedeisende Hulp: (070) 210 6646.

Contact

Algemeen
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Spoedplein