Kernwaarden

Het HagaZiekenhuis besteedt veel aandacht aan de kwaliteit van de zorg in al haar facetten. De belangrijkste kernwaarden van het HagaZiekenhuis zijn zorgzaamheid, innovatie en samenwerking.

Zorgzaamheid

zorgzaamheid

Het voortdurend streven naar medische topkwaliteit vindt het HagaZiekenhuis bij uitstek een teken van zorgzaamheid. Daar komt een patiënt immers voor. Maar het HagaZiekenhuis wil meer. Iets extra's. Daarom is het zorgconcept Planetree ingevoerd. Planetree draait om persoonlijke zorg, gebaseerd op dat wat de patiënten belangrijk vinden. Zo is er bijvoorbeeld extra aandacht voor de inrichting van het ziekenhuis. Het gebruik van veel licht en warme kleuren maakt dat mensen zich prettig voelen. Dit bevordert het herstel. Maar Planetree omvat ook zaken als een liefdevolle bejegening en gezond eten en drinken. In de toekomst wordt Planetree steeds beter zichtbaar in de zorg en inrichting van het HagaZiekenhuis.

 

Innovatie

innovatie

Het HagaZiekenhuis streeft continu naar verbetering in de verpleegkundige en medisch-specialistische zorg. Het HagaZiekenhuis neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid door alle medisch-specialistische basiszorg op een zo hoog mogelijk niveau te bieden. Daarnaast profileert het ziekenhuis zich op specifieke topklinische gebieden, zoals het kinderziekenhuis en de hart-, trauma-, dialyse- en orthopediecentra.
Maar het HagaZiekenhuis wil ook op andere gebieden voorop lopen. Door te bouwen aan een goede en transparante organisatie, door te investeren in opleidingen voor medewerkers en goede ICT-faciliteiten, maar ook door goede gebouwen te realiseren waarin patiënten en medewerkers zich thuis voelen.

 

Samenwerking

Samenwerking

Een hoge zorgkwaliteit vereist een goede samenwerking. Binnen de muren van het ziekenhuis, maar ook daarbuiten. Het HagaZiekenhuis investeert daarom in een goede samenwerking met andere partners in de zorg, zoals andere zorginstellingen, verwijzers, verzekeraars en zorgautoriteiten. Dit alles komt de patiënt ten goede. Verder werkt het ziekenhuis steeds meer samen met andere ziekenhuizen, bijvoorbeeld op het gebied van topklinische opleidingen en zorg.