2016

Pilot Reinier Haga tegen ziekte van Ménière krijgt vervolg

02 september 2016

In het Algemeen Dagblad is eind augustus een artikel verschenen over een mogelijk succesvolle behandeling tegen de ziekte van Ménière. Deze behandeling maakt onderdeel uit van een proef die is uitgevoerd door KNO-arts Blom van HagaZiekenhuis en KNO-arts Kruyt van het Reinier de Graaf Ziekenhuis. Hoewel de behandeling bij dertien patiënten (één in Assen, drie in Maastricht, negen in Den Haag / Delft) veelbelovende resultaten laat zien, is het nog te vroeg om alle twijfels weg te kunnen nemen

Op dit moment is de chirurgische ingreep (het zogenaamde clippen van de ductus endolymfaticus) nog geen algemeen geaccepteerde en door zorgverzekeraars vergoede behandeling. In Nederland moeten nieuwe technieken die in het basispakket worden opgenomen, onomstotelijk hun nut bewezen hebben. Ook moet eerst worden aangetoond dat de nieuwe techniek het beter doet dan de gebruikelijke behandelingen.
 
De KNO-artsen Kruyt en Blom zetten daarom een vervolgonderzoek op, aansluitend op de Canadese studie, om helder te krijgen hoe effectief de behandeling daadwerkelijk is. Wetenschappelijk gezien is de proef met dertien patiënten tot nu toe niet doorslaggevend. Met name het placebo-effect moet worden onderzocht. We weten dat onafhankelijk van wat er gedaan wordt, in meer dan de helft van de patiënten met de ziekte van Meniere de klachten al verminderen. Ook gaat het zonder behandeling al met de helft van de patiënten veel  beter na twee jaar. 
 
Voordat deze studie wordt uitgevoerd, moet de Medisch Ethisch Toetsingscommissie Zuidwest Holland de opzet van de studie goedkeuren. Deze onafhankelijke commissie zal beoordelen of de belangen van patiënten goed behartigd zijn en of de studie wetenschappelijk foutloos in elkaar steekt. In Nederland mogen medici zonder de toestemming van een Medisch Ethische Toetsingscommissie geen wetenschappelijk onderzoek met patiënten doen.
De onderzoekers verwachten en hopen binnen drie maanden dit voortraject te hebben doorlopen.
 
De volgende centra in Nederland zullen, voor zover nu bekend, meedoen met het onderzoek:

  • Apeldoorns Duizeligheidscentrum, ADC: dr. T.D.  Bruijntjes
  • Leids Universitair Medisch Centrum, LUMC: Prof. Dr. P.P. van Benthem
  • Reinier de Graaf Ziekenhuis:  drs. J.M. Kruyt
  • Hagaziekenhuis: dr. H.M. Blom
  • Wilhelmina Ziekenhuis Assen, WZA, dr. A.F. Holm
  • Academisch Ziekenhuis Maastricht (MUMC), drs. R. van de Berg

Patiënten die deel willen nemen aan dit onderzoek kunnen zich aanmelden bij een van de deelnemende centra. Zodra het onderzoek start, zullen zij worden geïnformeerd door de betrokken KNO-arts. De patiënten die in aanmerking komen voor het onderzoek zullen, zoals het er nu naar uitziet, eerst gedurende drie maanden een Ménière-dagboek moeten bijhouden en de diagnose, ziekte van Ménière, zal bevestigd moeten worden volgens de richtlijnen van de AAO-HNS (American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery).

 

Nieuwsoverzicht

januari 2016februari 2016maart 2016april 2016mei 2016juni 2016juli 2016augustus 2016september 2016oktober 2016november 2016december 2016
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook