2016

Nieuwe manier van samenwerken verbetert kwaliteit stomazorg tegen lagere zorgkosten

13 juli 2016

Het HagaZiekenhuis is het eerste ziekenhuis in Nederland dat werkt volgens StomaLife van Mediq CombiCare. In deze nieuwe manier van samenwerken in stomazorg vervult de stomaverpleegkundige van het ziekenhuis een regierol en houdt de patiënt zowel in het ziekenhuis als thuis hetzelfde aanspreekpunt. De kracht van StomaLife is een zorgvuldig samengesteld behandelprotocol voor alle betrokken zorgverleners in combinatie met op preventie van complicaties gerichte monitoring. StomaLife bespaart in potentie minimaal 10% aan zorgkosten.

Stomaverpleegkundigen Barbara Weterings (links) en Annette Gardien bezoeken stomadragers thuis

In Nederland hebben 38.0001 mensen een stoma en worden naar schatting jaarlijks 7.000 nieuwe stoma's aangelegd. Uit onderzoek2 blijkt dat bij 70 tot 90% van de stomadragers vroeg of laat een complicatie zoals stuwing of verstopping optreedt. StomaLife vermindert complicaties, bevordert de zelfredzaamheid van de stomadrager thuis, en stimuleert het voorschrijven van stomamiddelen die passen bij het leven van de patiënt.

Eén aanspreekpunt voor de patiënt

Zelfredzaamheid start al vóór de operatie: de stomaverpleegkundige bereidt de patiënt uitgebreid voor op het leven met een stoma. Samen wordt een 'oefenstoma' op de buik geplakt, waardoor de patiënt ervaart hoe een stoma voelt en wat qua verzorging nodig is. Zo gaat de stomadrager goed voorbereid naar huis. Met StomaLife is en blijft de stomaverpleegkundige zowel voor als na de operatie het eerste aanspreekpunt voor de stomadrager. Mogelijke huisbezoeken na de operatie geven de stomadrager meer vertrouwen in zelfmanagement in de thuissituatie en helpen complicaties voorkomen.

Lagere zorgkosten

StomaLife voorkomt onnodige zorgkosten door continue monitoring en een doelmatige werkwijze, waarbij het leven van een stomadrager het uitgangspunt is voor de keuze van het passende stomahulpmiddel. Na ontslag uit het ziekenhuis blijft Mediq CombiCare de stomadragers voor het ziekenhuis monitoren. Hiermee houden ziekenhuizen zicht op de situatie thuis en krijgen de stomaverpleegkundigen uit de ziekenhuizen een seintje van Mediq CombiCare bij het signaleren van een complicatie.

Leven met een stoma

Annette Gardien, stomaverpleegkundige bij het HagaZiekenhuis: "Het woord zegt het al: StomaLife draait om leven met een stoma. Niemand wil afhankelijk zijn. Als de stomadrager weer thuis is, komt het erop aan: dan moet hij of zij zelf de stoma verzorgen. Dat roept vaak nieuwe vragen op. Vragen waarvoor patiënten voorheen terug naar het ziekenhuis moesten, wat ze in de praktijk niet of nauwelijks deden. Daarom focussen we binnen StomaLife op het bevorderen van de zelfredzaamheid en komen we nu ook bij mensen thuis. Ze zijn eerst verrast, maar vinden het fantastisch om thuis het bekende gezicht uit het ziekenhuis terug te zien."

Gamechanger

"Stomazorg houdt niet op bij de deur van het ziekenhuis", stelt Vincent Weijers, Executive Vice President Mediq Benelux en Frankrijk. "Complicaties worden vaak niet tijdig opgepakt of zelfs helemaal niet herkend, omdat de stomadrager denkt 'dit hoort erbij'. Door deze samenwerking met ziekenhuizen en zorgverzekeraars kan de stomazorg structureel anders georganiseerd worden. Zo kunnen we samen een verschil maken voor stomadragers. Stomazorg is gespecialiseerde zorg en met StomaLife krijgen mensen de expertise uit het ziekenhuis ook thuis. Dat levert betere zorg op, tegen uiteindelijk lagere kosten."

Deelnemende partijen

StomaLife is een unieke samenwerking in de zorgketen. Na het HagaZiekenhuis zijn ook het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel, Deventer Ziekenhuis, Ziekenhuisgroep Twente en het Reinier de Graaf Gasthuis in Delft gestart met de nieuwe werkwijze. Zilveren Kruis en VGZ zijn de eerste zorgverzekeraars die StomaLife vergoeden.

1 Bron: www.stomavereniging.nl
2 Bronnen: Beautiful Lives, NIVEL rapport CQI stomazorg 2013, Mediq klantgegevens en analyse

Logo Mediq

Logo Haga

 

Nieuwsoverzicht

januari 2016februari 2016maart 2016april 2016mei 2016juni 2016juli 2016augustus 2016september 2016oktober 2016november 2016december 2016
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook