2016

Landelijke actiedag medisch specialisten. Deel specialisten draait zondagsdienst op 21 juni

20 juni 2016

Op dinsdag 21 juni voeren medisch specialisten in dienstverband actie. In 46 Nederlandse ziekenhuizen, waaronder het HagaZiekenhuis, draaien zij een zondagsdienst. Aanleiding voor de acties is een conflict tussen de vakbonden voor medisch specialisten en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) over compensatie van de pensioenaftopping boven een bepaalde inkomensgrens.

Wat betekenen de acties voor patiënten?

In goed overleg met het actiecomité zijn afspraken gemaakt voor de invulling van de patiëntenzorg. De acties zullen geen effect hebben op spoedeisende en acute zorg. Niet alle specialisten in dit ziekenhuis zijn in loondienst. Specialisten die niet in loondienst zijn voeren geen actie.

De kern van het conflict.

Sinds 1 januari 2015 mogen medewerkers in loondienst met een inkomen boven een bepaald bedrag niet meer op een fiscaalvriendelijke manier pensioen opbouwen. De vakbonden voor medisch specialisten willen dat ziekenhuizen het werkgeversdeel van de pensioenpremie volledig compenseren. De bonden zien dit als uitgesteld loon waar de medisch specialisten recht op hebben.

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) stelt dat ziekenhuizen niet beter hoeven te worden van de aangepaste pensioenregels, maar ook niet slechter. Volgens de NVZ gaat een deel van de werkgeverspremie als bezuiniging naar de overheid. Daarom wil de NVZ slechts een deel compenseren. Volledige compensatie zou volgens de NVZ betaald moeten worden uit de salarissen van andere medewerkers of door bezuinigingen op de patiëntenzorg. De NVZ vindt dat dit verschil van inzicht besproken moet worden tijdens cao-onderhandelingen. De Groepsraad van de Reinier Haga Groep deelt het standpunt van de NVZ.

Meer informatie over de standpunten van de ziekenhuizen en medisch specialisten

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de standpunten van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en de werknemerspartijen LAD, FBZ en Federatie Medisch Specialisten.

Het standpunt van de NVZ

Het standpunt van LAD, FBZ en Federatie Medisch Specialisten

Hoe verder?

De NVZ heeft de medisch specialisten opgeroepen dit geschil niet op de werkvloer uit te vechten en snel aan de landelijke overlegtafel plaats te nemen. Daar kan met elkaar, op basis van redelijkheid en billijkheid, worden gezocht naar uitweg in dit geschil zonder dat patiënten hinder ondervinden en de overige zorgprofessionals worden belemmerd in hun werk.

 

Nieuwsoverzicht

januari 2016februari 2016maart 2016april 2016mei 2016juni 2016juli 2016augustus 2016september 2016oktober 2016november 2016december 2016
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook