2016

HagaZiekenhuis krijgt KWF-subsidie

19 april 2016

Voor onderzoek naar medicatieveiligheid bij ouderen en kanker heeft het geriatrisch oncologisch team van het HagaZiekenhuis, in samenwerking met de ziekenhuisapotheek, subsidie gekregen van KWF-Kankerbestrijding.

Het geriatrisch oncologisch team en ziekenhuisapothekers van het HagaZiekenhuis

"Een meerderheid van de patiënten ouder dan 65 jaar heeft meerdere chronische ziekten," zegt Frederiek van den Bos, internist ouderengeneeskunde. "Dat geeft beperkingen in het functioneren, grotere kans op complicaties bij een behandeling en het verhoogt de kans op vroegtijdige sterfte. Deze patiëntengroep gebruikt meestal al jarenlang meerdere medicijnen." Loes Visser, apotheker: "Als er vanwege kanker medicamenteuze behandeling nodig is, gaan de eigen medicijnen daarmee vaak conflicteren. Dat heeft een negatief effect op de behandeling." 

Onderzoek

Het HagaZiekenhuis kreeg van het KWF (Koningin Wilhelmina Fonds) subsidie om een medicatieproject te starten. Johanneke Portielje, internist-oncoloog en Edwin Brokaar, apotheker, zijn daar blij mee. Johanneke: "Bij oudere patiënten met kanker wordt nu een medicijnbeoordeling gedaan of de door hen al jarenlang gebruikte medicatie nog geïndiceerd is of gestaakt kan worden en of de medicijnen interacties hebben met de chemokuur of ander medicatie die vanwege kanker wordt gestart. In een zeer beperkt aantal ziekenhuizen met een poliklinische apotheek vindt nu medicatieverificatie (daadwerkelijk gebruikte medicatie) plaats voorafgaand aan oncologische behandelingen. Geneesmiddelen die bij deze patiëntengroep vaak worden toegepast zijn chemotherapie, immunotherapie of targeted drugs (doelgerichte medicijnen). Het gaat meestal om relatief toxische geneesmiddelen met veel bijwerkingen."

Ernstige gevolgen

Omdat ziekenhuizen en openbare apotheken veelal niet elektronisch medicatiegegevens uitwisselen, beschikken artsen en apothekers niet over een compleet medicatieoverzicht. Johanneke: "Bij tenminste een derde van de kankerpatiënten zijn er geneesmiddelinteracties. Dit kan ernstige gevolgen hebben en een nadelig effect op de effectiviteit van de kankerbehandeling, bijvoorbeeld door bijwerkingen."

Edwin: "Bij 14% hiervan werden de interacties door de apotheker vastgesteld. Dosis- of medicatiewijzigingen waren in dat geval nodig. Bij 65-plussers, waarvan een meerderheid relevante comorbiditeit heeft, verwachten we dat deze cijfers veel hoger zijn."

Het afstemmen van de volledige medicamenteuze behandeling op de specifieke situatie en de wensen van de patiënt wordt medicatie-optimalisatie genoemd. In het Hagaproject wordt door het geriatrisch oncologisch team in samenspraak met de apothekers relevante geneesmiddelinteracties in kaart gebracht, beoordeeld en afgehandeld.

2012_10_01_kwf _kankerbestrijding

 

Nieuwsoverzicht

januari 2016februari 2016maart 2016april 2016mei 2016juni 2016juli 2016augustus 2016september 2016oktober 2016november 2016december 2016
 

Volg ons op

  • Volg ons op Twitter
  • Volg ons op Youtube
  • Volg ons op Facebook