Disclaimer

Uitsluiting aansprakelijkheid

Hoewel de informatie op deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld en wordt gestreefd naar de grootste mate van volledigheid in het verstrekken van informatie voor zover dit langs elektronische weg mogelijk is, kan door ons geen garantie worden geboden dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website of aan langs elektronische weg verstrekte adviezen kunnen bezoekers dan ook geen rechten ontlenen.

Het HagaZiekenhuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van de door het HagaZiekenhuis op deze website gepubliceerde informatie en/of verstrekte of verkregen informatie via het internet.

Voor gerichte advisering raden wij u aan om een afspraak te maken voor het poliklinisch spreekuur van de medisch specialist.

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.

© 2010 HagaZiekenhuis

Contact

Algemeen
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Spoedplein