Disclaimer e-mail

De informatie in deze e-mail is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n).

Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er hierbij op gewezen, dat u geen recht heeft kennis te nemen van de inhoud van deze e-mail, deze te gebruiken, te kopieren of te verstrekken aan andere personen dan de geadresseerde. Indien u deze e-mail abusievelijk heeft ontvangen, brengt u dan alstublieft de afzender op de hoogte, waarbij u bij deze gevraagd wordt het originele bericht te vernietigen.

Het HagaZiekenhuis is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze e-mail en wijst iedere aansprakelijkheid af voor en/of in verband met alle gevolgen en/of schade van een onjuiste of onvolledige verzending ervan. Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel blijkt, kunnen aan dit bericht geen rechten worden ontleend. Het gebruik van Internet e-mail brengt zekere risico's met zich mee.

Daarom wordt iedere aansprakelijkheid voor het gebruik van dit medium door het HagaZiekenhuis van de hand gewezen.

Contact

Algemeen
Juliana Kinderziekenhuis

Telefoon(070) 210 0000

image_3006Meer informatie
Spoedplein